Producten

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare modules en voorbeelden van modules welke samengesteld kunnen worden. Veel modules kunnen los worden gebruikt. Maar de meeste modules zijn ontworpen om met elkaar samen te werken zodat ook hier geldt dat de som van 2 gecombineerde modules meer dan 2 is.
Door meerdere modules te combineren ontstaat een krachtig pakket voor de medewerker om werkzaamheden te kunnen voorbereiden, de uitvoering te begeleiden en af te handelen.

De CaveApp wordt ingesteld aan de hand van uw keuzes. Doordat met de instellingen de volledige configuratie bepaald wordt en nieuwe instellingen ieder moment gedownload kunnen worden, kunnen dus naderhand op ieder moment modules worden toegevoegd of gewijzigd. 

De basis van de CaveApp bevat standaard o.a.:

 • Authenticatie (login/logout)
 • Beveiliging
 • Versleuteld netwerkverkeer (encryptie DES / AES)
 • Update module
 • Menu

Nb  In onderstaande beschrijvingen:  *=Afhankelijk van gekozen instellingen

Berichten module

Met de berichten module zijn vrije tekstberichten mogelijk naar de Planner en mobiele collega's*. En ontvangt u hun berichten onmiddellijk wanneer u verbinding heeft.

Eigenschappen:

 • Selectie van alle berichten
 • Selectie van berichten van een contact
 • Vaste knoppen voor OK en Niet OK
 • Vergrendeling tijdens rijden*
 • Volledige ondersteuning Unicode karakters (ö,ê,..)
 • Overzicht contacten met laatste bericht
 • Programmeerbare berichten
 • Bij binnenkomst bericht signaal
 • Bij binnenkomst bericht direct naar scherm
 • Volledig eigen berichten netwerk. Geen koppeling met externe netwerken. Daardoor volledig privé
 • Berichten komen altijd aan
 • Bevestiging of bericht zichtbaar is geweest
 • Hergebruik eerdere berichten

Basis module

De Basis module is het fundament waarop andere modules werken. 

Eigenschappen:

 • Authenticatie gebruiker (login / logout)
 • Beveiliging
 • Versleuteling / encryptie netwerkverkeer (DES / AES)
 • Zelf controles tijdens opstart
 • Opstart foto* tijdens initialisatie
 • Instellingen module (Lettergrootte, foto kwaliteit, etc)
 • Update module (App, instellingen, documenten, etc)
 • Autostart* CaveApp na reboot van device
 • Beheer* van apparaat met CaveApp
 • Bewaking netwerk verbinding
 • Herzenden van berichten na netwerk uitval of hapering
 • WiFi / 3G / 4G verbindingen

Foto module

Met de fotomodule maakt de gebruiker foto's welke direct gekoppeld worden aan de huidige opdracht. De gebruiker kan een onderschrift toevoegen waarna de foto in een daarvoor bestemd formulier wordt opgenomen, of direct in de Cloud wordt opgeslagen. Kenmerkend hierbij is:

 • De foto is direct veilig in de Cloud
 • De foto is opgeslagen met archief kenmerken als datum/tijd, gebruiker, coördinaten*, onderschrift, klantnr
 • De foto is dus altijd reproduceerbaar
 • Door aan de foto ook een bericht te koppelen kunnen contacten de foto direct inzien
 • Voor het versturen en opslaan kan uit twee verschillende foto kwaliteiten worden gekozen

Formulier module

Met de Formulier Module worden gegevens op een overzichtelijke en gestructureerde manier getoond. En kunnen de velden, punten lijsten, tabellen, grafieken, etc automatisch worden gevuld vanuit uw eigen BackOffice. Of door de gebruiker worden ingevuld via het soft keybord, een extern toetsenbord, barcode scanner, QR code, sensoren, etc. 

Voor welke informatie een formulier wordt gebruikt is niet van belang. Als de informatie maar op enige wijze ergens beschikbaar komt om het in het formulier op te nemen.

Formulieren kunnen dus al vooraf ingevuld bij de medewerker aankomen, en door de medewerker worden aangevuld. Dus om informatie door te geven (bijv: afleveropdracht) waarbij de medewerker de naam van de ontvanger en de handtekening registreerd en vervolgens de informatie compleet terug stuurt door de opdracht af te melden.

Ook zijn formulieren zeer geschikt om externe gegevens weer te geven. Denk aan een formulier met actuele temperatuur en wind informatie. Of de actuele gegevens van uw zonnepanelen. Of een weergave van medewerkers welke in de buurt zijn op een plattegrond. In deze gevallen heeft het formulier meer een monitor functie.

Formulieren kunnen ook een checklist zijn waarin alle belangrijke punten van bijv. een auto, apparaat of huis zijn aangegeven en waarop een beoordeling wordt toegevoegd.
Volledige inventarisaties zijn mogelijk waarop ook foto's toegevoegd kunnen worden.

Doordat in formulieren ook video's of audio mogelijk zijn, kunnen zelfs opnames aan dossiers worden toegevoegd.

Een formulier is een raamwerk voor informatie. Welke informatie en hoe u die gebruikt bepaalt u.

TijdRegistratie module

Met de TijdRegistratie module kan de gebruiker steeds aangeven met welke taken hij bezig gaat. De module houdt de tijd bij zodat een dekkende tijdregistratie bestaat tussen in- en uitloggen.

Voor het gemak en de eenvoud is het mogelijk* dat de tijdregistratie de uitvoering van werkzaamheden / opdrachten automatisch volgt. Of reageert op wat sensoren registreren. Bijvoorbeeld overschakelen naar "Reizen" bij een snelheid van > 40 km/h.

De mogelijke tijdbestedingen / taken bepaalt u. Het is daarbij zaak het juiste evenwicht te vinden tussen detaillering en gebruikersgemak. Ondanks dat de gebruiker eenmaal aangegeven tijdbestedingen achteraf niet kan wijzigen, kan hij wel een overzicht zien van de geregistreerde taken over de laatste 7 dagen.

De actuele tijdbesteding staat altijd rechtsboven in de scherm kop. Door hierop te klikken komt de gebruiker direct in het TijdRegistratie scherm. Hiervandaan kan direct naar het laatste scherm worden teruggekeerd.

Your mobile data in the Cloud: Safe